Vesti

JP Elektroprivreda Srbije, ogranak TE-KO Kostolac, raspisala je tender za konsultantske usluge za potrebe gradnje bloka B3 u TE Kostolac B.

Foto: RTV Biser

U tenderskoj dokumentaciji se navodi da izgradnja sistema za transport uglja kao i sistema za transport pepela, šljake i gipsa u okviru izgradnje novog bloka podrazumeva složene aktivnosti projektovanja, nabavke i izgradnje, kontrole i puštanja u rad, kao i dokaza kapaciteta, te da je zato potrebno da se angažuje konsultant u oblasti rudarstva.

Predmet nabavke su, kako je navedeno u tehničkoj specifikaciji tendera, konsultantske usluge u vezi sa poslovanjem i upravljanjem, pregledi i ocene studija, elaborata i projekata, nadzor nad realizacijom i puštanjem u rad objekata i postrojenja, kontrola kvaliteta tehničkih sistema, uređaja i opreme i pružanja konsultantskih usluga iz oblasti rudarstva i zaštite životne sredine.

Podseća se i da je EPS sa izvođačem radova na gradnji bloka B3, kineskom kompanijom CMEC – China Machinery Engineering Corporation ugovor, ugovor zaključio u novembu 2013. godine.

Rok za podnošenje ponuda je 15. jun 2021. godine.

Izvor: ekapija

Najčitanije objave