Министарство правде, уз интеграцију са системом Канцеларије за ИТ и еУправу „+еПлаћање“ развило портал за online плаћање судских такси eplacanje.sud.rs којим је свим странкама, физичким и правним лицима, дата могућност да на једном месту изврше увид у разрезане судске таксе на свом предмету и да их истовремено измире електронским плаћањем, односно путем интернета.

Foto: Pixabay

„Систем је омогућен у свим основним, вишим и привредним судовима.

Плаћање се врши платним и кредитним картицама са Портала Правосуђа одабиром опције „плати“ за унапред одређену таксу без потребе одласка у банку, пошту или прекуцавања података о износу, позиву на број, примаоцу и броју рачуна у мобилне и друге апликације.

Потврда о плаћању таксе се доставља странци на означену адресу електронске поште, а информације о реализацији трансакције су суду електронски доступне и у оквиру самог система се аутоматски раскњижавају, а што странке и суд додатно ослобађа достављања доказа о уплати таксе.

Приликом процеса +еПлаћања такође се наплаћује провизија, која је јасно исказана и коју прописује банка преко које се врши +еПлаћање.

О заштити података платне картице странке брине софтвер одабране банке који је у обавези поштовања стиктних прописа у вези заштите података својих клијената уз истоврмено поштовање правила организација као што су „Visa“ и „Master card“.

Извор:mpravde.gov.rs