Izvor: NSZ, Foto: RTV „Biser“

Особе које су остале без посла могу своја права остварити и током ванредног стања и потребно је да документа доставе електронским путем.

Пријаве на евиденцију незапослених, пријаве за новчану надокнаду током незапослености, као и пријаве за здравствено осигурање чланова породице подносе се електронским путем на претходно попуњеним формуларима које грађани могу преузети са сајта НСЗ www.nsz.gov.rs.

Прописани обрасци, које је неопходно доставити, налазе се на сајту НСЗ-а И грађани ће их наћи када отвор поље Документи, а потом отворе опцију Обрасци.

Лица која испуњавају услов за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености могу поднети Захтев Националној служби за запошљавање електронским путем.

Они који нису у могућности да се пријаве на евиденцију незапослених електронским путем, могу то урадити у року од 15 дана од датума престанка ванредног стања.