Izvor: NSZ, Foto: RTV „Biser“

Osobe koje su ostale bez posla mogu svoja prava ostvariti i tokom vanrednog stanja i potrebno je da dokumenta dostave elektronskim putem.

Prijave na evidenciju nezaposlenih, prijave za novčanu nadoknadu tokom nezaposlenosti, kao i prijave za zdravstveno osiguranje članova porodice podnose se elektronskim putem na prethodno popunjenim formularima koje građani mogu preuzeti sa sajta NSZ www.nsz.gov.rs.

Propisani obrasci, koje je neophodno dostaviti, nalaze se na sajtu NSZ-a I građani će ih naći kada otvor polje Dokumenti, a potom otvore opciju Obrasci.

Lica koja ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti mogu podneti Zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje elektronskim putem.

Oni koji nisu u mogućnosti da se prijave na evidenciju nezaposlenih elektronskim putem, mogu to uraditi u roku od 15 dana od datuma prestanka vanrednog stanja.