Рок за уплату треће рате за обвезнике који су остварили право на одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса истиче данас, 12. априла.

Ilustracija/Pixabay

Привредни субјекти који дугове не измире на време, губе право на одлагање плаћања и целокупни преостали порески дуг им доспева даном губитка права на одлагање плаћања.

За додатне информације порески обвезници могу се обратити Контакт-центру Пореске управе на бројеве телефона 0700-700 007 и 011-33 10 111, или се непосредно информисати на шалтерима „Ваш порезник“ у 37 филијала широм Србије.

Аутор: РТВ Бисер