Međunarodni biro Svetskog poštanskog saveza dodelio je Pošti Srbije „Zlatni A sertifikat za upravljanje kvalitetom u međunarodnom poštanskom saobraćaju“, saopšteno je.

„Sertifikat nivoa A (Zlato)“ je najvišeg ranga i SPS ga dodeljuje poštanskim upravama za koje se, na osnovu metodologije za sertifikovanje upravljanja kvalitetom, utvrdi da poštuju najviše međunarodne standarde i procedure u poštanskom saobraćaju. Taj sertifikat traje tri godine.

„Zlatni standard“ će Pošti Srbije biti zvanično uručen na 27. Kongresu Svetskog poštanskog saveza, u avgustu ove godine u Abidžanu, u Obali Slonovače, obavestio je v.d. direktorku Pošte Srbije Miru Petrović generalni direktor SPS Bišar Husein.

Pošta Srbije je saopštila da se time potvrđuje da ona „u svemu ispunjava najviše međunarodne standarde i propise u obavljanju međunarodnog poštanskog saobraćaja“.

Odnosno, piše u saopštenju o tome, da se „prijem, prerada, prenos i uručenje poštanskih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju pružaju strogo u skladu sa definisanim aktima i po najvišim standardima Svetskog poštanskog saveza“.

Izvor: N1, Beta