Ministartsvo trgovine objavilo je najvišu maloprodajnu cenu derivata nafte za period od 15 sati 24. juna 2022. godine do 30. juna 2022. godine.

Foto: RTV Biser

Od juće Evro dizel iznosi 212 dinara za jedan litar, a Evro ptemijum MBM iznosI 201 dinara za jedan litar.
Obaveštavaju se privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava da su dužni da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. dodaje se.