Od ponedeljka, 11. maja, Agencija za privredne registre nastaviće rad sa strankama putem šaltera u sedištu Agencije u Beogradu i organizacionim jedinicama, od 9 do 15 časova, saopštila je APR, prenosi N1.

Foto: Pixabay

U šalter sali i ostalim poslovnim prostorijama Agencije, u kojima građani dolaze u neposredan kontakt sa zaposlenima, biće primenjene sve preventivne mere koje su donete u funkciji sprečavanja širenja Kovida-19, uz obezbeđivanje uslova za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije, uz poštovanje mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Osim šaltera, na kojima korisnici lično mogu predati zahteve i preuzeti rešenja i ostala akta Agencije, biće otvoreni i šalteri pošte, koji su i ranije radili u prostorijama APR.

Takođe, od ponedeljka će raditi i arhiva Agencije, gde se izdaju potvrde, kopije dokumenata i prepisi rešenja, kao i info pult, na kojem se pružaju informacije korisnicima.

Pravna pomoć će nastaviti da se pruža elektronskim putem, kako se ne bi stvarale nepotrebne gužve u prostorijama Agencije, a pitanja se mogu upućivati mejlom, na adrese koje su objavljene na stranici Kontakti, navodi se u saopštenju.

Broj prisutnih stranaka u šalter sali Agencije biće ograničen, tako što će kretanje korisnika biti organizovano u skladu sa preventivnim merama, uz obavezno poštovanje fizičke distance.

Osim ličnim putem, registracione prijave, zahtevi i dokumentacija, u papirnoj formi, mogu se i dalje slati putem pošte na adresu Agencije u Beogradu ili na adresu najbliže organizacione jedinice Agencije.

Sve ostale informacije i uputstva, o procedurama i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, objavljene su na stranici Registri, navodi se u saopštenju APR.

Izvor: Nova ekonomija