Pristup portalu ePorezi od 3. novembra 2023. godine će biti dostupan isključivo putem https protokola na adresi https://eporezi.purs.gov.rs.

kalkulator

Fozo: Pixabay

Ova promena se sprovodi kako bi se dodatno unapredili sigurnost i pouzdanost Integrisanog informacionog sistema Poreske uprave.

Važno je napomenuti da u vezi korišćenja elektronskih servisa putem portala ePorezi neće biti nikakvih dodatnih promena. Dakle, kao i do sada, za pristup portalu ePorezi i potpisivanje poreskih prijava koristićete aplikaciju ePorezi i Kvalifikovani elektronski sertifikat. Sve informacije o nabavci i upotrebi kvalifikovanog elektronskog sertifikata možete pronaći na sajtovima ovlašćenih sertifikacionih tela.