Grad Požarevac raspisao je konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u 2020. godini.

Za ove programe izdvojeno je  14.700.000,00 dinara.

Konkurs je podeljen je na 8 stavki i to: za projekte socijalne zaštite opredeljeno je 6 000 000 dinara, zdravstvene zaštite  2 000 000 dinara, za projekte u stavci briga o starima opredeljeno je 400 000 dinara, boračka i invalidska zaštita  700 000 dinara, za brigu o deci i mladima 200 000 dinara.Za projekte u stavci zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava opredeljeno je 1 400 000 dinara, za prejekte o održivom razvoju izdvojeno 1 500 000 dinara, a za ekološke programe 300 000 dinara.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Više inforacija možete pričati OVDE.

 

Foto: Vikipedija