Породиље у Србији током на породиљског боловања не могу да обнове дозвољени минус или да узму кредит у банци, иако испуњавају све услове. Разлог је низ пропуста у Закону о финансијској подршци породицама са децом.

Трудницама новац на име накнаде уплаћује Републички фонд за здравствено осигурање, а проблем настаје након порођаја.

Бригу о примањима породиља тада преузима Министарство за рад, али оно не издаје потврду о тим примањима.

Тако жена на породиљском боловању не може да обнови дозвољени минус или да узме кредит у банци, јер не може да прибави доказ да је у последња три месеца имала примања.

Kоординаторка портала „Бебац“ Јасмина Михњак објашњава да тај проблем постоји већ две године, од када је Закон донет.

„Државу то не занима, њима је важно да се новац исплаћује, а да ли маме могу да остваре друга права, потпуно им је небитно. Фирма не може да изда папир о последње три уплате који банка тражи као услов за кредит или дозвољени минус, јер они новац нису ни дали. Пропуст морају да реше банка и Министарство за рад“, каже Михњак за „Вечерње новости“.

У Народној банци Србије истичу да прописи којима је уређено управљање кредитним ризиком банке, али ни други подзаконски акти НБС не представљају препреку за уважавање примања која се остварују по основу породиљског одсуства у контексту оцене кредитне способности.

Kако су објаснили у НБС, банка може да користи податке о примању из своје евиденције и евиденције друге банке, како по основу зараде, тако и по основу накнаде зараде, без обзира на то ко је уплатилац.

Извор: Нова економија, Вечерње новости

Foto: Pixabay