Vesti

Rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za tekuću godinu je 14. februar.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime prvog kvartala za 2020. godinu, jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za 2019. godinu.

Obveznici poreza na imovinu su građani, preduzetnici i preduzeća, a prikupljaju ga lokalne samouprave.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za svaki dan kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, a za izbegavanje plaćanja tog poreza predviđena je i kazna.

Najčitanije objave