Свим ученицима средњих школа који живе на територији Општине Мало Црниће, биће омогућен бесплатан аутобуски превоз до школа на територији Браничевског круга. Ова одлука донета је једногласно на седници Скупштине Општине Мало Црниће, одржаној у понедељак, 10. фебруара. Средства су обезбеђена из буџета Општине Мало Црниће.

Поред осталог, на дневном реду 30. седнице било је 28 тачака, од којих су, поред осталих, разматрање годишњих планова, програма и извештаја пословања јавних установа и предузећа, одлуке о боравишној такси, изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама, административним таксама, изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породицама са децом на територији општине Мало Црниће, вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Мало Црниће, изменама и допунама Правилника о накнадама трошкова и другим примањима запослених, именованих, изабраних, постављених и других ангажованих лица у органима општине Мало Црниће, одлуке о разрешењу члана Општинског већа општине Мало Црниће и одлука о избору члана Општинског већа општине Мало Црниће.

Осим тога, на седници су донета решења о именовању чланова Локалног савета родитеља, о давању сагласности на Правилник о раду Туристичке организације општине Мало Црниће, образовању Kомисије за израду предлога Годишњег програма заштите, разрешењу члана Школског одбора ОШ „Моша Пијаде“ Мало Црниће и именовању члана Школског одбора ОШ „Моша Пијаде“ Мало Црниће.

Аутор: Радио телевизија Бисер