Општински штаб за ванредне ситуације Велико Градиште обавештава суграђане да ће се продаја цвећа и расада вршити  дуж улице Бошка Вребалова.

Фото: Pixabaz

Продаја цвећа и расада вршиће се од 27.04.2020. године дуж улице Бошка Вребалова, почев од кат.парцеле 1703 дo 1709 КО Велико Градиште.

ЈКП „Дунав“ Велико Градиште ће запосленима и корисницима услуга (закупцима места и посетиоцима, односно купцима) обезбедити, односно омогућити примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 (држање социјалне дистанце, дезинфекциу и употребу заштитних средстава тј. маске и рукавице). Контролу спровођења прописаних мера вршиће ЈКП „Дунав“ Велико Градиште и комунална инспекција.