Prva varoška bolnica sagrađena u Beogradu 1868. godine, na inicijativu kneza Mihaila Obrenovića. Nalazi se u ulici Džordža Vašingtona, nekadašnjoj Vidinskoj. Zgrada ima status spomenika kulture od velikog značaja i danas je sedište Srpskog lekarskog društva.

Foto: Vikipedija

Prva građanska bolnica osnovana je u Beogradu 1841. godine i više od dve decenije nije imala svoju zgradu, već je bila smeštena po iznajmljenim kućama, na više mesta u gradu.

Inicijativu za gradnju bolničke zgrade pokrenuo je knez Mihailo 1861. godine, poklonivši u tu svrhu opštini plac koji je otkupio od Đorđa Cenića, tadašnjeg ministra pravde, ustavopisca i zakonorevnitelja, koji je ukinuo kaznu batinanjem. Deo placa je poklonio i Ilija Milosavljević Kolarac. Plac se tada nalazio na periferiji grada, na tadašnjoj Paliluli. Knez Mihailo je poklonio i deo građevinskog materijala koji je bio namenjen zidanju njegovog letnjikovca u Smederevu.

Sredstva za izgradnju bolnice se skupljala najvećim delom dobrovoljnim prilozima, ali i organizovanjem dobrovoljnih balova sa lutrijom, koje je organizovala opština. Posebno je bio uspešan bal koji je organizovala kneginja Julija, supruga kneza Mihaila u hotelu „Srpska kruna“, 1865. godine, kada je skupljeno više od 1.667 dukata, kao i vredni pokloni, što je omogućilo početak gradnje.

Pored Kapetan-Mišinog zdanja ova zgrada predstavlja najznačajniji primerak romantizma sa elementima romanske i gotske arhitekture, u razvoju beogradske arhitekture. Sklad između mogućnosti i želja postignut je škrtim sredstvima, dobrom arhitektonskom kompozicijom i sa puno mere upotrebljenom, jednostavnom dekorativnom plastikom. Središnji deo glavne fasade najistaknutiji je deo zgrade, što je postignuto promenom ritma i veličinom otvora, kao i prelaskom krovnog venca u trouglasti zabat u čijem je temenu lanterna sa satom kao dekorativnim akcentom.

Posle višegodišnje rekonstrukcije, Srpsko lekarsko društvo se uselilo u zgradu 1990. godine. U prizemlju se nalazi Muzej Srpskog lekarskog društva, koji je kao posebno odeljenje u sastavu Muzeja nauke i tehnike od 2007. godine.