Do kraja aprila, u blokadi je bilo 41.271 preduzeće, što je za oko 250 manje u odnosu na 30. april prošle godine. Prema podacima Narodne banke Srbije, gotovo 40 odsto ovih firmi ima rampu na računima zbog dugova, duže od tri godine.

Foto: Pixabay

Ukupan novčani iznos zbog kojeg su ove firme stavljene u blokadu je do početka ovog meseca iznosio više od 218,6 milijardi dinara. Statistika Centralne banke pokazala je da svoje obaveze, do poslednjeg dana aprila, nisu mogla da ispune 27.362 pravna lica, što je oko 60 odsto ovih dužnika i 13.910 preduzetnika.

– Ukupna blokada pravnih lica iznosila je 207.233.300.125,25 dinara a preduzetnika 11.386.812.043,31 – kažu u NBS. – Tako su pravna lica napravila dug od oko 80 procenata, a preduzetnici nešto više od 20 odsto.

Čak 70 procenta ukupnog duga napravile su firme koje su preko tri godine u blokadi.

– Zamrznut račun više od 1.080 dana, odnosno tri godine ima 16.423 dužnika, sa ukupnim iznosom od oko 155,9 milijardi – kažu u NBS. – Od toga je 15.770 pravnih lica, čija je ukupna blokada više od 154 milijarde i 653 preduzetnika sa blokadom 1,8 milijardi dinara.

Poslednja statistika je pokazala da se ukupna blokada na kraju prošlog meseca smanjila za 8.769.059.954,10 dinara za godinu dana. Gledano u odnosu na kraj prošle godine, 100 firmi je trenutno više u blokadi, a za oko 1.000 iznad broja na kraju 2020. godine. Račune „pod ključem“ polovinom 2019. imalo je čak 57.008 firmi i preduzetnika. Od njih je pokušano prinudno da se naplati čak 318 milijardi. Posle pola godine broj blokiranih kompanija je pao na 27.705, a preduzetnika na 17.958, dok je njihov „minus“ bio 241,6 milijardi.

BRISANJE

NEPREKIDNA „rampa“ na računu duža od dve godine nije povod da se automatski brišu preduzeća iz registra. Ona se iz evidencije uklanjaju uglavnom iz drugih razloga. Agencija pokreće postupak prinudne likvidacije najčešće kada društvo ne dostavi nadležnom registru godišnje finansijske izveštaje u predviđenom roku.