Za izgradnju petlje Požarevac-Golubac u okviru brze saobraćajnice E-75 u budžetu za ovu godinu obezbeđeno je dodatnih 1,1 milijardi dinara (9,5 miliona evra), vidi se iz rešenja Vlade.

Foto: RTV Biser

Ova brza saobraćajnica, koja bi trebalo da poveže Golubac sa Koridorom 10, poznata je i pod nazivom „Dunavski koridor“.

Suma od 9,5 miliona evra preusmerena je iz dela budžeta Ministarstva finansija koji je bio namenjen za plačanje novčanih kazni i penala.

Novac je prebačen najpre u tekuću budžetsku rezervu, odakle je raspoređen Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture radi obezbeđivanja nedostajućih sredstava za realizaciju projekta „Brza saobraćajnica E-75, petlja Požarevac-Golubac“.

Nakon poslednjeg rebalansa budžeta za 2022. godine za ovaj projekat već je obezbeđeno 7,7 milijardi dinara. To znači da je nakon dodatnih sredstava iz tekuće budžetske rezerve, ukupan budžet za projekat u ovoj godini 8,8 milijardi dinara.

U budžetu za 2023. godinu predviđeno je da se za izgradnju petlje Požarevac-Golubac potroši 9,4 milijardi dinara. Za 2024. godinu planirano je ulaganje od 9,5 milijardi, a za 2025. godinu 10,2 milijadi dinara.

Srbija uzima i kredit od 16 milijardi dinara (136,3 miliona evra) za finansiranje projekta izgradnje „Dunavskog koridora“, odnosno brze saobraćajnice od Požarevca do Golupca, kako je Nova ekonomija već pisala.

Projekat izgradnje „Dunavskog koridora“ podeljena je na tri denoice, a počinje kod postojeće petlje Požarevac na autoputu E-75, deonica Beograd – Niš i završava se na ulasku u Golubac.

Ukupna dužina brze saobraćajnice iznosi 68 kilometara, piše na sajtu Koridora Srbije.

Na brzoj saobraćajnici je predviđena izgradnja 52 mosta i nadvožnjaka, 5 petlji i 16 kružnih raskrsnica. Brza saobraćajnica projektuje se za brzinu od 100 kilometara na čas