Turistička organizacija Kučevo uputila je poziv svim ugostiteljima sa teritorije opštine da se prijave u Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma eTurista.

ekucevo.rs

Od 1. oktobra počeo sa radom Centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma – eTurista. Ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanim objektima tipa kuća, apartman, soba, seosko turističko domaćinstvo, hostel, prenoćište, etno kuća, salaš, kamping odmaralište, koliba moraju se evidentirati sa ličnim dokumentom kod jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Korisničko ime i lozinku za prijavu na sistem eTurista lično preuzimate od jedinice lokalne samouprave.

Fizička lica koja prvi put žele da kategorišu svoj objekat vrsta kuća/apartman/soba/seosko turističko domaćinstvo u dužnosti su da se prvo evidentiraju kod JLS. Nakon pristupa sistemu biće Vam dostupna samo opcija za podnošenje zahteva za kategorizaciju. Nakon obrade zahteva, uviđajem na licu mesta komisija formirana od strane JLS provera ispunjenost propisanih uslova za određivanje kategorije ugostiteljskog objekta. Ukoliko se donose pozitivno rešenje, postajete ugostitelj i nadležni organ je dužan da Vam omogući pristup ostalim funkcionalnostima sistema.

eTurista objedinjuje sve podatke o ugostiteljima i ugostiteljskim objektima za smeštaj u Republici Srbiji i postaje jedini izvor podataka Republičkog zavoda za statistiku o turizmu. Predstavlja obavezan i besplatan sistem koji je dostupan putem interneta bez potrebe za posebnom instalacijom na računaru.

Benefiti ovog sistema su višestruke i za ugostitelje i za turiste, kao i za državne institucije i turističke organizacije. Sistem elektronske prijave pojednostavljuje prijavu i odjavu domaćih i stranih turista, podnošenje onlajn zahteva za kategorizaciju, evidenciju uplaćenih boravišnih taksi , smanjuje broj administrativnih procedura i olakšava poslovanje ugostiteljima,dok turistima obezbeđuje dodatnu bezbednost, viši kvalitet usluga, smeštaj u legalnim ugostiteljskim objektima,a lokalnoj samoupravi i državnim institucijama donosi unapređenje statističkog praćenja turističkog prometa i analizu i uvid u bazu podataka o smeštajnim objektima i pružaocima ugostiteljskih usluga smeštaja i čini efikasnim sistem naplata poreza i boravišnih taksi (suzbijanje sive ekonomije i unapređenje konkurentnosti).

Pozivaju se ugostitelji da u najkraćem mogućem roku ispune svoju zakonsku obavezu i da se evidentiraju kod JLS.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti nadležnima u jedinici lokalne samouprave kao i zaposlenima u Turističkoj organizaciji Kučevo, dok se na sajtu www.eturista.gov.rs nalaze i video korisnička uputstva za korišćenje sistema.

Izvor: ekucevo.rs