Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je da je produžila rok dospeća računa za električnu energiju za domaćinstva za oktobar do 30. novembra.

Foto: RTV BISER

Iz EPS-a kažu da iako se situacija sa dostavom računa normalizovala, žele na taj način da izađu u susret i građanima omoguće dodatno vreme da izmire svoje obaveze i ostvare pravo na popust od pet odsto za redovno plaćanje.

Takođe, iz EPS-a podsećaju da je građanima na raspolaganju i portal „Uvid u račun“ (https://portal.eps.rs/), koji je namenjen svim kupcima na garantovanom snabdevanju, a koji je pokrenut 1. novembra i rezultat je modernizacije i unapređenja poslovnog sistema te kompanije.