4. фебруар је Светски дан борбе против рака којим треба да се подигне свест о тој  болести и значају превенције, ране дијагнозе и лечења.

Приказ броја оболелих од малигних болести по полу и по општинама на територији Браничевског округа у 2016/2017. години

Посматрајући број оболелих од малигних болести према полу, уочава се да у свим општинама Браничевског округа (осим Великог Градишта), мушкарци чешће оболевају од малигних обољења. Међутим, анализирајући период од 2007-2016/2017. године уочава се пораст вредности стопе инциденце од малигних болести код оба пола. У поређењу са претходном годином, стопа инциденце код оба пола је у благом порасту.

У Србији годишње од рака умре око 20.000 људи.

Превенција малигних болести има огроман јавноздравствени потенцијал и представља најефикаснији приступ у контроли малигних болести, јер на приближно две трећине фактора ризика који су одговорни за настанак рака могуће је утицати, мењати их или их потпуно елиминисати. Чак 40% малигних болести може бити избегнуто једноставним мерама:

–          Престанак пушења

–          Правилна и разноврсна исхрана

–          Регулисање ТТ

–          Физичка активност

–          Смањено конзумирање алкохолних пића

–          Избегавање/смањено излагање сунцу

–          Поштовање Упутства приликом руковања са канцерогеним материјама

–           Коришћењем заштитне опреме приликом професионалне изложености канцерогеним материјама

–          Избегавање излагања стресу колико је то могуће

–          Редовна контрола здравља код изабраног лекара

 Превенција и рано откривање су најуспешније оружје у борби против ракa.