Vesti

4. februar je Svetski dan borbe protiv raka kojim treba da se podigne svest o toj  bolesti i značaju prevencije, rane dijagnoze i lečenja.

Prikaz broja obolelih od malignih bolesti po polu i po opštinama na teritoriji Braničevskog okruga u 2016/2017. godini

Posmatrajući broj obolelih od malignih bolesti prema polu, uočava se da u svim opštinama Braničevskog okruga (osim Velikog Gradišta), muškarci češće obolevaju od malignih oboljenja. Međutim, analizirajući period od 2007-2016/2017. godine uočava se porast vrednosti stope incidence od malignih bolesti kod oba pola. U poređenju sa prethodnom godinom, stopa incidence kod oba pola je u blagom porastu.

U Srbiji godišnje od raka umre oko 20.000 ljudi.

Prevencija malignih bolesti ima ogroman javnozdravstveni potencijal i predstavlja najefikasniji pristup u kontroli malignih bolesti, jer na približno dve trećine faktora rizika koji su odgovorni za nastanak raka moguće je uticati, menjati ih ili ih potpuno eliminisati. Čak 40% malignih bolesti može biti izbegnuto jednostavnim merama:

–          Prestanak pušenja

–          Pravilna i raznovrsna ishrana

–          Regulisanje TT

–          Fizička aktivnost

–          Smanjeno konzumiranje alkoholnih pića

–          Izbegavanje/smanjeno izlaganje suncu

–          Poštovanje Uputstva prilikom rukovanja sa kancerogenim materijama

–           Korišćenjem zaštitne opreme prilikom profesionalne izloženosti kancerogenim materijama

–          Izbegavanje izlaganja stresu koliko je to moguće

–          Redovna kontrola zdravlja kod izabranog lekara

 Prevencija i rano otkrivanje su najuspešnije oružje u borbi protiv raka.

Najčitanije objave