Izvor: www.zdravlje.gov.rs, Pixabay

Возачи у међународном транспорту морају поседовати уговор о раду, а када дођу из иностранства, радно време треба да проведу максимално у кабини камиона, поред камиона (за време утовара/истовара), у пословним просторијама предузећа у ком раде или у својој кући у самоизолацији до наредног одласка на пут.

Потребно је да се возачи јављају сваког дана путем телефона надлежном заводу односно институту за јавно здравље и да пријаве своје здравствено стање док су у Републици Србији.