Нова уредба о плану мреже здравствених установа према којој из руку локалних самоуправа прелазе у надлежност Републике, ступила је на снагу 30. јануара. Домови здравља и опште болнице имају истог оснивача, док су у надлежности локалне самоуправе остале само апотекарске установе.

Изменом плана мреже број здравствених установа са 357 смањује се за бар 20, јер ће се свуда где су дом здравља и општа болница у непосредној близини, а има случајева где деле исто двориште, они фузионисати.

На територији Браничевског округа према тој уредби, основаће се два Здравствена центра. У Здравствени центар Пожаревац ући ће Дом здравља и Општа Болница и имаће 530 постеља.

Други Здравствени центар основаће се у Петровцу на Млави фузијом Дома здраваља и Опште болнице. Овај Здравствени центар имаће 138 постеља. Домови здравља Мало Црниће, Голубац, Велико Градиште, Kучево и Жагубица и остаће да раде ван ових центара.

Оснивањем ових центара специјалистички лекарски и сестрински кадар ће боље да се распореди, наводе у Министарству.

Убудуће ће се у Дому здравља Пожаревац, за обављање здравствене делатности цитолошке дијагностике у организованом скринингу на рак грлића материце, основати цитолабораторија. Према овој систематизацији пожаревачки Дом здравља покриће популацију жена са територије Браничевског, Подунавског и Борског управног округа.

Браничевски управни округ

  1. Апотекарска установа Пожаревац (за град Пожаревац и општине Велико Градиште, Голубац, Kучево, Мало Црниће, Петровац, Жагубица и Жабари);
  2. Дом здравља Велико Градиште;
  3. Дом здравља Голубац;
  4. Дом здравља Жабари;
  5. Дом здравља Жагубица;
  6. Дом здравља Kучево;
  7. Дом здравља Мало Црниће;
  8. Здравствени центар Петровац на Млави (Дом здравља Петровац на Млави и Општа болница Петровац на Млави) – 138 постеља;
  9. Здравствени центар Пожаревац (Дом здравља Пожаревац и Општа болница Пожаревац) – 530 постеља;
  10. Завод за јавно здравље Пожаревац.

Извор: параграф.рс

Више о овој уредби прочитајте  овде.