Nova uredba o planu mreže zdravstvenih ustanova prema kojoj iz ruku lokalnih samouprava prelaze u nadležnost Republike, stupila je na snagu 30. januara. Domovi zdravlja i opšte bolnice imaju istog osnivača, dok su u nadležnosti lokalne samouprave ostale samo apotekarske ustanove.

Izmenom plana mreže broj zdravstvenih ustanova sa 357 smanjuje se za bar 20, jer će se svuda gde su dom zdravlja i opšta bolnica u neposrednoj blizini, a ima slučajeva gde dele isto dvorište, oni fuzionisati.

Na teritoriji Braničevskog okruga prema toj uredbi, osnovaće se dva Zdravstvena centra. U Zdravstveni centar Požarevac ući će Dom zdravlja i Opšta Bolnica i imaće 530 postelja.

Drugi Zdravstveni centar osnovaće se u Petrovcu na Mlavi fuzijom Doma zdravalja i Opšte bolnice. Ovaj Zdravstveni centar imaće 138 postelja. Domovi zdravlja Malo Crniće, Golubac, Veliko Gradište, Kučevo i Žagubica i ostaće da rade van ovih centara.

Osnivanjem ovih centara specijalistički lekarski i sestrinski kadar će bolje da se rasporedi, navode u Ministarstvu.

Ubuduće će se u Domu zdravlja Požarevac, za obavljanje zdravstvene delatnosti citološke dijagnostike u organizovanom skriningu na rak grlića materice, osnovati citolaboratorija. Prema ovoj sistematizaciji požarevački Dom zdravlja pokriće populaciju žena sa teritorije Braničevskog, Podunavskog i Borskog upravnog okruga.

Braničevski upravni okrug

  1. Apotekarska ustanova Požarevac (za grad Požarevac i opštine Veliko Gradište, Golubac, Kučevo, Malo Crniće, Petrovac, Žagubica i Žabari);
  2. Dom zdravlja Veliko Gradište;
  3. Dom zdravlja Golubac;
  4. Dom zdravlja Žabari;
  5. Dom zdravlja Žagubica;
  6. Dom zdravlja Kučevo;
  7. Dom zdravlja Malo Crniće;
  8. Zdravstveni centar Petrovac na Mlavi (Dom zdravlja Petrovac na Mlavi i Opšta bolnica Petrovac na Mlavi) – 138 postelja;
  9. Zdravstveni centar Požarevac (Dom zdravlja Požarevac i Opšta bolnica Požarevac) – 530 postelja;
  10. Zavod za javno zdravlje Požarevac.

Izvor: paragraf.rs

Više o ovoj uredbi pročitajte  ovde.