Beba

Ministarstva za brigu o porodici i demografiju saopštilo je da roditeljski dodatak za rođenje prvog deteta od 1. januara 2024. godine iznosi 371.614,46 dinara.

Beba

Dodatak za drugo dete, koji se isplaćuje u 24 rate, sada iznosi 329.643,66 dinara (mesečno 13.735,15 dinara), za treće dete u 120 rata, 1.977.861,97 dinara (mesečno 16.482,19 dinara), a za četvrto 2.966.792,95 dinara u 120 rata (mesečno 24.723,28 dinara).

Jednokratna pomoć države za rođenje drugog i trećeg deteta za decu rođenu od 1. januara 2024. godine i kasnije je 123.871,49 dinara, dok paušal za nabavku opreme za dete iznosi 6.867,58 dinara, predviđeno je Rešenjem o nominalnim iznosima roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete, jednokratne pomoći za rođenje drugog i trećeg deteta i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1. januara 2024. godine.