Saborna Crkva Zgrada 11

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog proroka Melahija. koji se smatra poslednjim prorokom do dolaska Jovana Krstitelja, čiji je dolazak, kako se veruje, baš on predvideo.

Saborna Crkva Zgrada 11
Foto: RTV Biser

Sveti prorok Malahija bio je, kažu, neverovatno stasit i lep čovek zbog čega ga je narod zvao „anđeo“. Rodio posle povratka Jevreja iz vavilonskog ropstva. Od najranijeg detinjstva je govorio da često razgovara sa anđelima. Ono što bi mu anđeo rekao, Malahija je prepričavao ljudima. Uspeo je i da ih vidi u svoj njihovoj lepoti i uzvišenosti. Svet je u prvo vreme bio sumnjičav, ali nakon što su Malahijina proročanstva počela da se ostvaruju, postao je nadaleko poznat i poštovan.

Legenda kaže da je Melahije, 500 godina pre dolaska Hrista, predvideo dolazak Jovana Krsititelja.

Najpoznatije proročanstvo Svetog proroka Malahija je ono o strašnom sudu, kazni koja će zadesiti sve koji ne budu živeli prema božijim zakonima i zapovestima. Upravo ovo se smatra jedinim proročanstvom Svetog Malahija koje se još nije ostvarilo.

Molitva svetom pororoku Malahiju veruje se da je veoma delotvorna:

„Proroka Tvoga Malahija, uspomenu Gospode slavimo, zato Te molimo, spasi duše naše“.