Potpisan je ugovor između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Grada Požarevca o dobijanju sredstava za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta u Gradskoj opštini Kostolac.

Foto: RTV Biser/S.I.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je 14. februara 2024. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava radi podrške jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama za uspostavljanje i unapređenje jedinstvenog upravnog mesta.

Osnovna ideja uvodjenja jedinstvenog upravnog mesta je da ono postane most između građana i uprave, jedinstvena kontakt tačka za komunikaciju građana sa svim organima sa kojima bi inače morali direktno stupiti u kontakt kako bi ostvarili neko svoje pravo.

Učešćem i dobijanjem sredstava na ovom konkursu, Grad Požarevac osposobiće i opremiti novo jedinstveno upravno mesto na lokaciji stare Pošte u gradskoj opštini u Kostolcu.

Na taj način, biće ispunjen još jedan od ciljeva, a to je da Grad stalno teži da svojim odnosom bude partner građanima, okrenut njihovim interesima i potrebama. Građani gradskih opština Kostolac i okolnih naselja više neće morati da putuju u Požarevac radi obavljanja poslova u vezi sa podnošenjem raznih zahteva Gradskoj upravi ili Lokalnoj poreskoj administraciji, informisanjem, pokretanjem raznih inicijativa, jer će se to sve obavljati u novo opremljenom prostoru jedinstvenog upravnog mesta u prostoru nekadašnje Pošte.

Vrednost projekta u kojem zajedno učestvuju grad i MDULS iznosi oko 7 miliona dinara.