Opštini Petrovac na Mlavi odobrena su sredstva za podršku realizaciji projekata zamene, rekonstrukcije i sanacije kotlarnica za grejanje tokom 2024. godine. 

Opština Petrovac Na Mlavi

Foto: RTV Biser

U Ministarstvu zaštite životne sredine, pomoćnik predsednika opštine Dobrica Milosavljevićem, potpisao je ugovor o dobijanju finansijske podrške za navedene projekte.

Plan opštine Petrovac na Mlavi obuhvata zamenu trenutnih kotlova koji koriste mazut kao gorivo u gradskoj toplani, koja je deo Komunalnog javnog preduzeća „IZVOR“, novim kotlovima koji će koristiti gas kao energent. Glavni cilj ovog projekta je unapređenje sistema grejanja i uspostavljanje efikasnijeg i ekološki prihvatljivijeg načina zagrevanja.