U okviru projekta „Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u regionu Braničevo-Podunavlje“, Regionalna razvojna agencija „Braničevo-Podunavlje“ organizovala je u saradnji sa stručnjacima Sektora za turizam – Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, obuku za korišćenje sistema E-turista.

Foto: RRA

U obuci je učestvovalo preko 20 predstavnika javnog sektora iz celog Regiona – zaposlenih u lokalnim turističkim organizacijama i javnim preduzećima, kao i gradskim i opštinskim upravama upravo na poslovima u oblasti turizma, odnosno kategorizacije i evidencije ugostiteljskih objekata. Obzirom da su upravo oni svakodnevno na usluzi ugostiteljima za različite vrste pomoći i saveta, obuka je bila i izvanredna prilika da kroz međusobnu diskusiju i konsultacije sa predstavnicima Ministarstva, razreše neke od nedoumica i razmotre potencijalna rešenja za različite situacije sa kojima se u praksi susreću.

U narednom periodu, na više lokacija u Regionu planirane su radionice direktno sa ugostiteljima – svima onima koji u svojim objektima već danas pružaju usluge smeštaja, kao i onima koji to planiraju. Obzirom da je korišćenje sistema E-turista zakonska obaveza ugostitelja, namera je da im se kroz direktnu komunikaciju i savete olakša korišćenje Sistema ali i celokupnog poslovanja.

Inače, pored segmenta unapređenja kapaciteta predstavnika sektora turizma i razonode za korišćenje sistema E-turista, kao i u oblastima digitalnog marketinga, ruralnog razvoja i pristupa finansiranju, projekat „Podrška konkurentnosti i razvoju turizma u regionu Braničevo-Podunavlje“ se fokusira i na promociju investicionih mogućnosti u sektoru turizma, razvoj malih investicionih projekata i podršku uspostavljanju zajedničke/regionalne turističke destinacijske organizacije.

Realizaciju „Podrške konkurentnosti i razvoju turizma u regionu Braničevo-Podunavlje“ podržao je projekat  #EUzaTebe – za kulturno nasleđe i turizam koji je usmeren na razvoj turizma u Srbiji. Podrškom turističkom sektoru, projekat će omogućiti da se turistički potencijal što više iskoristi i time doprinese otvaranju novih radnih mesta. Projekat finansiraju Evropska unija i Vlada Savezne Republike Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Izvor: RRA