Nacionalna asocijacija turističkih agencija Juta idala je saopštenje povodom učestalih napada na turističke agencije od samoproklamovanih „zaštitnika potrošača“ Efektiva, koji to zapravo i nisu, obzirom da nisu registrovani u registru udruženja ili saveza potrošača, pa samim tim i zloupotreblajvaju taj naziv, dovodeći u zabludu putnike, neophodno je da pojasnimo situaciju sa doplatama za gorivo.

 

 

Eklatantno kršenje svih moralnih normi u normalnoj komunikaciji od strane EFEKTIVE putem društvenih mreža, potpomognuto govorom mržnje i izjavama da se radi o pljački i mešetarenju turističkih agencija, je nedopustivo iz razloga nepoznavanja načina poslovanja turističkih agencija, ne ulazeći u njihov moralni ili zdravstveni  status.

Infantilni primeri (kako mali Perica zamišlja) su maska za zlu nameru i navođenje pojedinačnih primera, koji se u pojavljuju, pretvara se u opštu sliku jedne delatnosti, što je nedopustiovo i najvažnije – neistinito. Naime istina je upravo sledeća:

AVIO PREVOZ – čarteri

Nesporno je da Zakon  o zaštiti potrošača dozvoljava povećanje cene u slučaju poremećaja na tržištu, kao što su povećanje cene goriva ili deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje. Takođe je nesporno da takva mogućnost mora biti predviđena Ugovorom o putovanju i kod povećanja i smanjenja cena u tim slučajevima.

Turističke agencije ne poseduju avione, pa shodno tome sklapaju ugovore sa avio kompanijama koje mogu da obave čarter prevoz. Ugovorima se precizira cena i ostali uslovi među kojima se UVEK uvodi ograničenje sa cenom avio goriva na dan potpisivanja ugovora i ugovorenim procentom odstupnja na više ili niže, gde se naknadno Aneksom ugovora precizira nova cena prevoza.

U takvoj situaciji su se našle turističke agencije i ove godine. Zbog enormnog poskupljenja avio goriva na svetskoj berzi, avio prevoznici su odlučili da izmene cene zakupa aviona. Agencije su obaveštene o tome i shodno protokolu koji je potpisan avio prevoznik početkom meseca daje predviđenu konačnu cenu goriva za naredni period.

-Na osnovu prethodog, turističke agencije obaveštavaju putnike o doplatama za cenu goriva, rukovodeći se informacijama od avio prevoznika, obavezno vodeći računa o tome da iznos doplate nije veći od 8% ukupne cene aranžmana, da se informacija daje minimum 20 dana pre ugovorenog otpočinjanja aranžmana, kao i da se putniku dostavi tekstualno objašnjenje i obračun. Ma koliko stavka obračuna bila  nepotrebna, Zakonski je obavezna i NE PRECIZIRA se da mora biti matematički prikaz, vec obračun u razumljivoj formi za putnika.

Avio kompanije nemaju obavezu da turističlkim agencijama dokumentuju obračunom povećanje cene goriva, jer agencije i nemaju uticaja na takvu odluku, pa ni na to gde se i po kojoj ceni obavlja nabavka goriva. Kada je reč o kalkulaciji cene prevoza, ona se pravi na osnovu Zakonom propisane obaveze objavljivanja podatka o minimumu putnika za realizaciju čarter aranžmana (za avio prevoz je to najčešće 100 do 120 putnika) gde agencija štiti svoj komercijalni interes, ali i rizik kojem je izložena na tržištu. Ne postoji NIKAKVA obaveza agencija da povećanje cene usled poskupljenja goriva kalkuliše na ukupan broj mesta u avionu.

-Razlike u doplatama kod pojedinih letova su upravo vezane za taj deo, kao i za različite prevoznike i tipove aviona koji imaju veći ili manji broj sedišta.

-Putnik može, ukoliko je nezadovoljan dobijenim obračunom, da izjavi reklamaciju sektoru turističke inspekcije koja ima ovlašćenja da iz poslovne dokumentacije utvrdi ispravnost obračuna, ma kakav on bio. Potpuna je zamena teza i svojevoljno tumačenje Zakona da putnik može vršiti uvid u poslovnu dokumentaciju turističke agencije, to bi bio uvod u potpunu anarhiju.

Takođe, neodgovorne tvrdnje da se doplata za avio gorivo ne naplaćuje u drugim zemljma je apsolutna neistina, ne treba biti previše ineligentan i pismen da se to proveri, a kao neke od primera šaljemo linkove na kojima se to može utvrditi:

–         Slovenija mediji – Doplata za gorivo za već kupljene aranzmane  – izjava – udruženje turistickih agencija Slovenije:

https://n1info.si/novice/slovenija/ze-rezervirane-pocitnice-mnogi-slovenci-morajo-doplacati-se-za-gorivo/

–         Slovenija – Turistička Agencija KOMPAS (opsti uslovi, tačka VI):

https://www.kompas.si/splosni-in-posebni-pogoji/

–         Hrvatska – Turistička Agencija Integral, (informacija o doplati ispod cenovnika):

https://www.integral-zagreb.hr/hr/egipat-grand-makadi-5

–         Bosna i Hercegovina mediji:

https://www.nezavisne.com/novosti/drustvo/Svi-putnici-koji-su-uplatili-ljetne-avio-aranzmane-morace-izdvojiti-dodatni-novac/721902

AUTOBUSKI PREVOZ – vanlinijski

-Kao i u slučajevima čarter prevoza u avio saobraćaju, tako je vrlo slično kod autobuskog prevoza. Najveći broj turističkih agencija iznajmljuje autobuse prevoznika. Pojedine turističke agencije imaju u svom vlasništvu autobuse, ali se najčešće radi o dve zasebne i povezane firme sa drugačijim šiframa delatnosti – dakle dva pravna lica.

Kod ugovaranja zakupa autobusa zaključuje se ugovor sa prevoznikom gde je precizirana cena prevoza i ostali uslovi (uključeni ili ne dodatni troškovi) i izražava se u ceni po pređenom kilometru. Nakon poskupljenja goriva, ali i drugih materijalnih troškova, autobuski prevoznici su zatražili izmenu ugovora za sezonu 2022. godine, sa povećanjem cene od 20 do 30% (ugovorena cena početkom godina je bila od 0.9 -1,1 eur/km za standardne autobuse) dok se aneksima ugovorna cena menja na između 1,3 do 1,4 eur/km za standardne sutobuse.

Kalkulativno po ZOT agencija ima obavezu da navede minimalni broj putnika za realizaciju aranžmana (najčešće 35) i to je osnov za kalkulativni iznos doplate. Takođe autobuski prevoznici NEMAJU nikakvu obavezu da obrazlažu poskupljenje niti da daju obračun bilo kome, jer na komercijalnom tržištu je to nepoznata kategorija.

Činjenice po pitanju reklamacija putnika:

-Do sada je zabeleženo oko 400 prigovora putnika po raznim osnovama, uglavnom za neispunjenje ugovornih obaveza i doplata za poskupljenje goriva. Isplata izvršena putnicima po reklamacijama je u iznosu oko 1.500.000 din (cca. 12.500 eur!!!!).

-Do sada je sklopljeno i realizovano (ili tek treba da se realizuje) oko 350.000 ugovora o putovanju, sa okvirnim prometom od cca 250 miliona eur.

-Da li jedna privredna delatnost koja ima manje od 0,12% reklamacija putnika zaslužuje ovakav satus u medijima, pogotovo da bude izložena maltretiranju, omalovažavanju, govoru mržnje onih koji ni sami ne poštuju isti Zakon na koji se pozivaju, kao što je EFEKTIVA.

Molimo Vas da proverite naše navode i u skladu sa tim ne ustupate prostor onima koji krše Zakon na koji se i sami pozivaju, učestvujući u obmani potrošača o procedurama ili radnjama koje su veoma upitne i proizvoljne, a koje dolaze od udruženja koje nije u stanju da posluje po Zakonu na koji se poziva.

Nacionalna asocijacija turističkih agencija – YUTA, u bezmalo 70 godina postojanja, nikada nije opravdavala bilo kakavo kršenje Zakona, pa to nećemo raditi ni u buduće.

Sa svojih 170 agencija članica i nekoliko desetina agencija koje nisu članice ali podržavaju u potpunosti ovaj stav, bićemo prinuđeni da delatnost turističkih agencija branimo činjenicama i svim dozvoljenim Zakonskim procedurama. To se pre svega odnosi na zloupotrebe medija u cilju pritiska na turističke agencije od strane pojedinih putnika i nekih organizacija koji se prvo obraćaju medijima pa tek onda ulaze u Zakonom predviđenu proceduru, kao i prema  medijima koji tome jednostrano pristupaju.

S obzirom na to da je u pojedinim medijima dat bespotreban prostor Efektivi u smislu podnošenja  prekršajne prijave za JEDNU turističku agenciju (što je inače svakodneva aktivnost u svim inspekcijama i nivoima i na hiljade prijava se podnosi svaki dan), mi Vas obaveštamao da smo podneli prijavu resornom Ministarstvu protiv Udruženja bankarskih klijenata EFEKTIVA (dopis u prilogu).

Pozivamo putnike koji imaju reklamacije da istu podnesu zvaničnim, na Zakonom predviđen način:

  1. na destinaciji – predstavniku turističke agencije,
  2. nakon toga turističkoj agenciji organizatoru putovanja,
  3. turističkoj inspekciji
  4. za članice YUTA- tu je i proces medijacije i Arbitraže koji je veoma efikasan.

Ukoliko su sve ove radnje učinjene, a putnik i dalje smatra da nije zadovoljena njegova reklamacija, može pokrenuti spor pred redovnim sudom.