Vlada Republike Srbije donela je odluku da maloprodajna cena hleba od brašna T – 500 bude ograničena na 53,50 dinara, dok je maksimalna proizvođačka cena ograničena na 45,88 dinara.
Kako je navedeno na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Uredbom je ograničena i najviša ukupna stopa marže, obračunata na neto fakturnu cenu za sve ostale vrste hleba, umanjenu za rabate i opuste, a iznosi maksimalno 40%.

Ova uredba primenjivaće se od 9. avgusta i važiće 30 dana.