Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji II (RELOF2), koji podržava Vlada Švajcarske, uputio je javni poziv lokalnim samoupravama u Srbiji za novi krug stručne podrške u uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u opštinskim i gradskim upravama.

Projekat traje od 1. februara 2019. godine do 31. januara 2023. godine i odvija se u dve faze (2019 – 2020. godine i 2021 – 2022. godine). Prva faza projekta RELOF2, sa 33 jedinice lokalne samouprave će biti uspešno završena do januara 2021. godine.

Projekat RELOF2 se realizuje kroz sledeće komponente:

  • Uvođenje ili unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lokalnom nivou
  • Uvođenje ili unapređenje funkcije interne revizije na lokalnom nivou
  • Unapređenje sistema nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća (praćenje i kontrola fiskalnog rizika)

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave da iskažu interes za učestvovanje u drugoj fazi (2021 – 2022. godine) RELOF 2 projekta.

Uslovi javnog poziva

Pravo da učestvuje na javnom pozivu za dodelu tehničke pomoći i podrške imaju isključivo jedince lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije.

Maksimalno predviđeno vreme trajanja prve faza projekta je od 1. februara  2021. godine do 31. oktobra  2022. godine

Kriterijumi za prijavu i odabir jedinica lokalne samouprave definisani su u Smernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostali materijal, uključujući i Obrazac za prijavu, dostupne na: www.lokalnefinansije.rs

Jedinice lokalne samouprave prijavu dostavljaju najkasnije do 30.10.2020. godine do 16:00 časova.

Prijava se dostavlja u jednom štampanom primerku adresirana na:

Projekat reforme lokalnih finansija
Deligradska 4/5
11000 Beograd

Ili elektronski na:

E-mail: office@lokalnefinansije.rs

Sva pitanja u vezi sa ovim pozivom možete poslati na e-mail adresu office@lokalnefinansije.rs, najkasnije do 21.10.2020. godine.

Odgovori na pitanja će biti objavljeni na www.lokalnefinansije.rs 23.10.2020. godine.

Neophodnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Autor: RTV Biser, Izvor: Lokalne finansije