Olakšice za plaćanje računa za struju i gas od 1. jula dobiće socijalno ugroženi građani sa većim prihodima nego što je to bio slučaj do sada, što će omogućiti da i višečlano domaćinstvo (šestoro i više članova) sa mesečnim primanjima do 35.696 dinara ostvari to pravo, pišu „Večernje novosti“.

Foto: RTV „Biser“

Tako je, kao uslov za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, gornja granica prihoda za najbrojnije porodice podignuta za 670 dinara.

Za ostala domaćinstva povećanje limita se kreće od 280 do 530 dinara.

Ovo je predviđeno novim pravilnikom Ministarstva rudarstva i energetike. Tim dokumentom utvrđuje se limit mesečnih prihoda domaćinstava na osnovu kojih oni mogu da steknu status energetski ugroženog kupca. Uredbom Vlade određeni su uslovi za sticanje tog statusa.

Resorni ministar Aleksandar Antić rekao je da je učinjeno sve da se procedura olakša. „Svi koji uživaju socijalnu pomoć ili dečji dodatak, ne treba uopšte da se prijavljuju za ovu meru, ona im se automatski dodeljuje, Dva puta godišnje pravilnikom utvrđujemo limite prihoda koji se usklađuju sa rastom potrošačkih cena, kako bi i ljudi sa većim primanjima mogli da konkurišu“, objasnio je Antić.

Ova mera je na snazi tek nekoliko godina, ali je, kako je naveo, već koristi oko 75.000 porodica koje svakog meseca imaju te olakšice.

Antić je pozvao sve koji smatraju da ispunjavaju uslove, da ostvare to pravo preko lokalnih samouprava i njihovih centara za socijalni rad.

„Oni imaju vrlo jasna uputstva. Uredbom i pravilnikom definisali smo kategorije u odnosu na broj članova domaćinstva i njihove mesečne prihode“, rekao je Antić.

Uredbom je propisano da se u toku jedne kalendarske godine, energetski ugroženi kupac može da se opredeli za umanjenje mesečne obaveze za korišćenje samo jednog energenta.

Svim građanima starijim od 65 godina „Elektroprivreda Srbije“ omogućila je da na račune za mart, april i maj koje plate o 30. juna, odobri popust od po pet odsto. Zbog vanrednog stanja i zabrane kretanja neki građani nisu bili u mogućnosti da plate račune na vreme, pa je EPS odlučio da i svim ostalim potrošačima da mogućnost ostvarivanja popusta od pet odsto.

Status energetski ugroženog kupca, prema novom Pravilniku, mogu da dobiju jednočlana domaćinstva, čija je gornja granica mesečnih prihoda 14.848 dinara. Za porodice sa dvoje i troje članova limit je 21.619, za četvoročlana i petočlana domaćinstva je 28.385 dinara. Porodice sa šestoro i više članova ne smeju da premaše primanja od 35.696 dinara da bi ostvarile ovo pravo.

Izvor: Večernje novosti