Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu je 14. februar, a rok je propisan Zakonom o porezima na imovinu i važi za celu Srbiju.

Foto: RTV Biser

 

Porez na imovinu izmiruje se u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra.

Zakon o porezima na imovinu, propisuje obavezu akontacionog plaćanja poreza na imovinu u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne fiskalne godine sve do dobijanja rešenja o utvrđivanju poreza za tekuću fiskalnu godinu.