U skladu sa promenama Zakona o ugostiteljstvu i uvođenja Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma (eTurista), Gradska uprava Grada Požarevca je u obavezi da ažurira postojeću bazu podataka o svim ugostiteljskim objektima na teritoriji grada.

Foto: RTV „Biser“

Poseban akcenat je na evidentiranju nekategorisanih ugostiteljskih objekata, pa se u skladu sa tim pozivaju vlasnici istih da podnesu prijave jedinici lokalne samoprave.

Obrazac za prijavu može se preuzeti sa sajta Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija https://mtt.gov.rs/info%20o%20evidencijama%20za%20lok/   ili  u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca.

Prijave se podnose elektronskim putem na mejl adresu smiladinovic@pozarevac.rs ili lično preko pisarnice Gradske uprave. Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 012/539-678.

Prijavni obrazac možete preuzeti na sledećem linku: Prijava ugostitelja za nekategorisani objekat

Izvor: Grad Požarevac