Zaštitne maske više nisu obavezne u zdravstvenim ustanovama, testiranje na koronavirus nije neophodno, a negativan test više nije preduslov za prijem na bolničko lečenje. Zabrana poseta zdravstvenim ustanovama je ukinuta, dok izolacija pacijenata sa Covid-19 traje do 10 dana od pojave simptoma. Ovo su najnovije preporuke Posebne radne grupe za upravljanje situacijom tokom pandemije Covid-19, piše Blic.

Foto: istockphoto.com

Na sastanku se, prema informacijama „Blica“, razmatrala trenutna epidemiološka situacija respiratornih infekcija u Srbiji i globalno, kao i preporuke relevantnih međunarodnih tela. Grupa je donela pet ključnih preporuka, koje je Ministarstvo zdravlja prosledilo direktorima svih zdravstvenih ustanova u zemlji.

Ključne preporuke Posebne radne grupe:

  • Obaveza nošenja zaštitnih maski u zdravstvenim ustanovama je ukinuta.
  • Zabrana poseta hospitalizovanim pacijentima u zdravstvenim ustanovama je ukinuta.
  • Obavezno testiranje za prijem na bolničko lečenje na određenim odeljenjima i klinikama je ukinuto.
  • Izolacija pacijenata sa Covid-19 traje do 10 dana od pojave simptoma.
  • Testiranje na SARS-CoV-2 nije obavezno kod pacijenata sa simptomima respiratornih infekcija, osim ako lekar proceni da je potrebno radi diferencijalne dijagnoze ili terapije.

U dopisu upućenom zdravstvenim ustanovama, istaknuto je da Komisije zdravstvenih ustanova, na osnovu procene rizika i epidemiološke situacije, mogu primeniti različite mere. Ako smatraju da je potrebno, mogu uvesti obavezno nošenje maski ili testiranje za osoblje, pacijente i posetioce na određenim odeljenjima ili u celoj ustanovi.

Ustanove same mogu doneti odluke o obaveznom testiranju pacijenata na koronavirus, zabrani ili organizaciji poseta na određenim odeljenjima ili u celoj ustanovi, kao i o načinu organizacije poseta.

Preporuke koje više nisu obavezne, a odnose se na maske, posete i testiranje na nivou primarne zdravstvene zaštite i bolnica, bile su na snazi od septembra, kada ih je donela Posebna radna grupa za postupanje u pandemijskim uslovima Covid-19.