U nastojanju da se osigura veća transparentnost i suzbijanje korupcije u postupcima upisa prava na nepokretnostima, iz RGZ-a upozoravaju građane na ozbiljan problem iznude koji može nastati u ovim procesima.

Foto: Pixabay/472301

Upoznavanje s uobičajenim problemima može vam pomoći da izbegnete potencijalne opasnosti i zaštitite svoja prava.

Česti problemi i načini za njihovo prevazilaženje:

Provera usaglašenosti vaše dokumentacije sa katastarskim podacima: Ako vaša dokumentacija ne odgovara podacima iz baze katastra (eKatastar), posrednici mogu pokušati da vas uvere da je jedini način za upis u katastar da platite dodatne troškove i time zaobiđete propisanu proceduru. Uvek proveravajte informacije i koristite se digitalnim servisima poput GeoSrbija i eKatastar za upoređivanje vaše dokumentacije sa stanjem u katastru. Za sve pravne konsultacije obratite se samo licima ovlašćenim za pružanje pravne pomoći i konsultantske usluge. Osobe koje se oslanjaju na lične veze umesto na stručnost i savremene poslovne metode, vode vas ka koruptivnom ponašanju i problemima koji iz toga proizlaze.

Pravni kontinuitet: Čest razlog odbijanja zahteva je nedostatak neprekinutog niza osnova sticanja (pravnog kontinuiteta). To se dešava kada između lica upisanog u katastar i osobe koja želi upis postoji više prenosa, a neke od potrebnih isprava nedostaju ili nisu u originalu. Koruptivni posrednici mogu iskoristiti ovu situaciju za iznudu novca. Tražite pravne savete isključivo od licenciranih i verifikovanih stručnjaka. Ako ne možete pronaći nedostajući dokument, sudski postupak može biti jedina opcija, iako može biti vremenski i finansijski zahtevan. Ako pristanete na brže rešenje u katastru umesto dugotrajnog suda, rizikujete da ćete ostati bez novca i potrebne isprave.

Saglasnost u slučaju parcelacije: Ako vam se sugeriše da se komšijina saglasnost može „preskočiti“ uz plaćanje posredniku, budite oprezni. Osim krivičnih dela korupcije, možete biti uvučeni u lanac falsifikovanja.

Kako se zaštititi:

Koristite proverene izvore informacija – oslanjajte se na podatke direktno iz katastra i zvanične komunikacijske kanale RGZ-a, uključujući njihov veb-sajt i društvene mreže.

Obratite se stručnjacima – za pravne savete angažujte profesionalce. Na sajtu RGZ-a možete pronaći spisak ovlašćenih stručnjaka i uputstva za razne situacije u postupku upisa u katastar.

Prijavite sumnjive aktivnosti – ukoliko posumnjate na koruptivne radnje ili iznudu, obavestite nadležne organe i pošaljite prijavu na mejl adresu prijavikorupciju@rgz.gov.rs.

Vaša prijava može biti ključna u suzbijanju korupcije i zaštiti drugih građana.