Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u maju 2020. godine, u odnosu na april 2020. godine, u proseku su zabeležile pad od 0,2%.

Pixabay

Potrošačke cene u maju 2020. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 0,7%, dok su u poređenju sa decembrom 2019. godine povećane u proseku za 0,8%, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2020. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena zabeležen je u grupama Transport (-3,1%), Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana (-0,2%) i Komunikacije (-0,1%).

Rast cena zabeležen je u grupama Restorani i hoteli (1,0%), Hrana i bezalkoholna pića i Rekreacija i kultura (za po 0,3%), Odeća i obuća (0,2%) i u grupama Alkoholna pića i duvan i Zdravstvo (za po 0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

 

Autor: RTV „Biser“