Привредна комора Србије понудила је на продају некретнине у Пожаревцу, Београду, Новом Саду, Сремској Митровици и Панчеву.

У Пожаревцу продају се некретнине на Варошком брду и у улици Вељка Дугошевића, у Сремској Митровици понуђен је простор у улици Kраља Петра И, а у Панчеву део некретнине у улици Змај Јовиној.

Пословни простори у Београду се налазе у улицама Хаџи Рувимовој, Дечанској и Средачкој, док је стамбени у улици Шпанских бораца.

Приспеле писане понуде за куповину ових некретнина биће отваране 16. марта.