Ako se kupuje roba na čekove (kod kojih su kao dogovoreni datumi izdavanja kasniji od datuma prometa) u slučaju prodaje na rate, prodavac izdaje fiskalni račun za prodatu robu kada dospeva rata, piše u Biltenu Ministarstva finansija.

Foto: RTV Biser

Na primer, ako neko kupuje veš mašinu na čekove, na šest mesečnih rata:

Kupac je dana 18. aprila predao šest čekova prodavcu, (za čekove su dogovoreni datumi izdavanja 29. april, 29. maj, 29. jun, 29. jul, 29. avgust i 29. septembar 2022. godine). Mašina će biti dostvaljena kupcu 3. juna ove godine i u tom slučaju prodavac mora da izda fisklani račun za avans 29. aprila 2022. godine, fiskalni račun za avans dana 29. maja 2022. godine i fiskalni račun za promet dana 3. juna 2022. godine.
RAČUNOVOĐE: E-FAKTURE I NOVE FISKALNE KASE NE FUNKCIONIŠU

U Pravilniku o vrstama fiskalnih računa propisano je da obveznik fiskalizacije, preko nove fiskalne kase, izdaje fiskalni račun kupcu u štampanoj formi, koja omogućava proveru fiskalnog računa, ali da alternativno, obveznik fiskalizacije može fiskalni račun dostaviti elektronskim putem, isključivo uz saglasnost kupca.

Kompanija koja je prodala mašinu, kada uzme ispisane čekove, može od kupca da traži saglasnost za dostavljanje računa elektronskim putem.