Vlada Srbije dodeliće još 250 miliona dinara iz tekućih budžetskih rezervi privrednim sudovima, „za isplatu novčanog obeštećenja stranaka za utvrđenu povredu prava na suđenje u razumnom roku“.

Ilustracija/Pixabay

Odluku je potpisala premijerka Ana Brnabić, a rešenje objavljeno je u Službenom glasniku Republike Srbije.

Sredstva tekuće budžetske rezerve raspoređuju se u ekonomsku klasifikaciju 483, „Novčane kazne i penali po rešenju sudova“, a o realizaciji rešenja staraće se Ministarstvo finansija.

Izvor: Službeni glasnik