Izvor/foto: umus.org.rs

 

Udruženje muzičkih umetnika Srbije – UMUS je osnovano 7. aprila 1946. u prisustvu 20 muzičkih umetnika kao Udruženje reproduktivnih umetnika muzičara Srbije. Koliko je poznato, to je bila jedna od prvih samostalnih organizacija muzičkih umetnika u svetu. Tada su postavljeni ciljevi i zadaci Udruženja: učešće u kulturno – umetničkom životu, podizanje muzičkog obrazovanja publike, stručno uzdizanje članova, zaštita njihovih izvođačkih prava, omogućavanje mladim umetnicima usavršavanje izvođačkih sposobnosti.

Udruženje je organizovalo razne cikluse koncerata svojih članova, kako u Beogradu (Kolarčeva zadužbina, Beogradska filharmonija, Galerija fresaka, Atrijum Narodnog muzeja, Centar za kulturu Vračar, Dom kulture „Vuk Karadžić“, MŠ „Stanković“, MŠ „Mokranjac“, Stara kapetanija u Zemunu, Skupština grada Beograda), tako i u drugim gradovima Srbije (Kragujevcu, Zaječaru, Šapcu, Kruševcu, Trsteniku, Valjevu, Zrenjaninu, Novom Sadu, Nišu, Smederevu…), kao i međurepubličku i međunarodnu koncertnu saradnju.

Udruženje je učestvovalo u brojnim dobrotvornim i humanitarnim muzičkim manifestacijama, kao izvođač i kao organizator.

Decembra 1964. godine pokrenut je časopis „Pro muzika“. Izdato je 165 redovnih brojeva i nekoliko desetina specijalnih izdanja. Godine 1970. ustanovljena je Nagrada UMUS-a za najbolje muzičko-izvođačko ostvarenje u sezoni, koju su do sada dobili naši najeminentniji umetnici. Od 2001. dodeljuje se i nagrada za životno delo i nagrada mladom umetniku (do 30 godina starosti). Nagrada UMUS-a se dodeljuje povodom dana Udruženja (7. april) u saradnji sa Ministarstvom kulture Srbije.

Od 1983. godine UMUS-u je (kao i drugim umetničkim udruženjima) zakonskim odredbama stavljena u nadležnost briga o samostalnim umetnicima. Do danas je kroz ovaj status prošlo preko 250, uglavnom mladih muzičkih umetnika.

Na inicijativu UMUS-a 1950. godine je osnovan Savez muzičkih umetnika Jugoslavije.

UMUS je jedan od šesnaest istaknutih institucija i organizacija, koje su 27. decembra 2005. godine osnovale Mokranjčevu zadužbinu, čiji je cilj zaštita i promocija dela Stevana Stojanovića Mokranjca u zemlji i inostranstvu.

Udruženje ima 487 članova. UMUS je reprezentativno udruženje u kulturi za područje muzička interpretacija, rešenjem Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije od 14. januara 2019.godine/obnovljen status na sledeće 4.godine/. Neprofitabilna je organizacija i delimično dotirana od Ministarstva kulture Srbije. Sarađuje sa Sekretarijatom za kulturu grada (samostalni umetnici, koncerti članova UMUS-a i dr.), kao i sa svim relevantnim institucijama i pojedincima u oblasti kulture.

Godine 1986, povodom 40 godina postojanja i rada, Udruženje je odlikovano Ordenom rada zlatnim vencem.