Услед проглашења ванредног стања у Републици Србији због појаве корона вируса, здравствене установе за рехабилитацију (бање) неће примати осигурана лица РФЗО-а којима је одобрена продужена рехабилитација на терет средстава обавезног здравственог осигурања до даљег.

О свим даљим информацијама бићете благовремено обавештени путем сајта РФЗО-а.

Због предузимања превентивних мера за спречавање ширења корона вируса  (COVID-19), Републички фонд за здравствено осигурање препоручује осигураним лицима да се телефоном обавесте о могућности остваривања права из здравственог осигурања  без доласка у филијалу или испоставу Републичког фонда, јер је обустављен рад са странкама на шалтерима по филијалама и испоставама.

Осигураним лицима којима су за 2019. годину били издати Обрасци УП-2 (ослобађање од плаћања партиципације), важиће и даље.

Осигураницима који се налазе на „боловању“  које је утврдила лекарска комисија и осигураницима упућеним од стране изабраног лекара на лекарску комисију за „продужење боловања“, биће аутоматски продужено „боловање“ за 30 дана без изласка на лекарску комисију.

За све информације можете да се обратите контакт центру на телефон:
0700/333-443 по цени локалног позива
011/7350-900  за позиве са мобилног телефонa

или на телефон Републичког фонда, филијала Пожаревац 012/524-654

Izvor: RFZO