Фото: Илустрација

На територији општине Жабари, данас ће се вршити дезинфекција јавних површина и установа.

Дезинфекција објеката јавних, здравствених, школских и предшколских установа извршаваће се у преподневним часовима, а дезинфекција јавних површина (улица, тргова, паркова, тротоара) спроводиће се у поподневним часовима.

Дезинфекцију унутрашњих површина ће спроводити „RACOM 92“ d.o.o. Предузеће за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију из Београда, док ће дезинфекцију осталих површина спроводити Општина Жабари.