Foto: Ilustracija

Na teritoriji opštine Žabari, danas će se vršiti dezinfekcija javnih površina i ustanova.

Dezinfekcija objekata javnih, zdravstvenih, školskih i predškolskih ustanova izvršavaće se u prepodnevnim časovima, a dezinfekcija javnih površina (ulica, trgova, parkova, trotoara) sprovodiće se u popodnevnim časovima.

Dezinfekciju unutrašnjih površina će sprovoditi „RACOM 92“ d.o.o. Preduzeće za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju iz Beograda, dok će dezinfekciju ostalih površina sprovoditi Opština Žabari.