Izvor: www.minrzs.gov.rs/Foto: Pixabay

Корисници услуге помоћи у кући упутили су притужбе Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које се односе на то да их телефоном позивају запослени који пружају ту услугу и обавештавају их да им се услуга помоћ у кући обуставља због актуелног ванредног стања. Поводом ових притужби обавештавамо вас:

Од 17.03.2020 године Јединице локалних самоуправа и Центри за социјални рад су дужни да обезбеде да се услуга помоћи у кући пружа корисницима у континуитету, уз предузимање адекватних мера заштите које се стандардно примењују у актуелној ситуацији ( заштитне маске, дезинфекциона средства и сл.). Потреба за пружањем услуге помоћи у кући је додатно наглашена у ситуацији када је одлуком Владе Републике Србије забрањен излазак старијим лицима у континуитету у току дана.

С обзиром на то да је у међувремену уведена забрана кретања, обавеза Јединице локалне самоуправе и Центра за социјални рад је да код полицијске управе обезбеде и дозволе за кретање герантодомаћица, личних пратиоца и персоналних асистената. За издавање дозволе и гаранцију разлога за издавање непосредно су одговорни Центри за социјални рад Јединице локалних самоуправа.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је са садржином овог акта упознало председницу Владе Републике Србије.

О горе наведеном обавештено је и Министарство државне управе и локалне самоуправе.