April je mesec kada počinje vegetaciona sezona i sa njom svi radovi u polju. Setva jarih useva je najvažniji aprilski posao, a kako je kukuruz najviše zastupljena jara kultura njemu se posvećuje najviše pažnje.

Foto: Pixabay

Pre setve smo morali pripremiti zemljište. Preporuka je da to bude zimska obrada, sa unošenjem organskog i dela mineralnog hraniva.Predstevena priprema podrazumeva pripremu parcele za setvu, tj. stvaranje povoljnih mehaničkih uslova za setvu semena. Kojim će se mašinama i u koliko prohoda ona odraditi, zavisi od mogućnosti domaćina i od stanja parcele. Poželjno je unošenje jednog dela azota i dela fosfora i kalijuma, kako bi se u zoni posejanog semena našla potrebna količina hranljivih materija. Bilo kako bilo i urađeno kako je urađeno, ne možemo sejati dok se za to ne stvore uslovi.

Setva kukuruza zahteva određenu temperaturu zemljišta i optimalno stanje vlage. Preporuka je da se ne seje dok se zemljište u sloju od 12 do 15 cm ne zagreje na preko 10 C. Narodski, da sednete na zemlju i da vam ne bude hladno. Vlaga zemljišta treba da bude od 45 do 65 PVK. To bi bilo, da možete napraviti grudvu od zemlje a da se ona ne zalepi za ruku, a kada je pustimo da se odmah ne raspadne. Sve što je vlažnije nije dobro za seme. Ako su uslovi kao gore navedeni, sejte.

Foto: agroinfonet