Vanredno stanje uvedeno zbog pandemije koronavirusa, pred građane Srbije postavilo je veliki broj ograničenja, ali i izazova, koji su kako vreme odmiče uprkos najavama ublažavanja mera veoma složeni. Svakako jedan od problema su i lični dokumenti, čije neposedovanje ili nenošenje povlači u ovakvim situacijama problem sa zakonom. Međutim, istini za volju nisu svi građani odgovorni, pa ponekad nemar ili slučajni džeparoši učine svoje da građanin ostane bez dokumenta. Postavlja se pitanje, a šta onda?

Foto: Pixabay

Od kada je Srbija 15. marta uvela vanredno stanje, zbog koronavirusa veliki broj državnih organa prestao je sa radom. Narednog dana 16. policija je izdala saopštenje u kome je obavestila sve građane, koji nameravaju da podignu lična dokumenta ili pasoše da to ne čine, jer upravne službe nadležne za prijem zahteva za izdavanje ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola, neće raditi kako bi se zbog redova i gužvi koje prate izdavanje sprečilo potencijalno širenje virusa.

Zbog toga MUP Srbije doneo je odluku da se automatski po isteku, dok traje vanredno stanje svim državljanima produži važenje ličnih dokumenta, koja će zameniti onda kada se vanredno stanje ukine i normalizuje život.

Međutim, tokom vanrednog stanja javio se još jedan problem. Šta raditi u slučaju gubitka nekog dokumenta, poput lične karte, vozačke i saobraćajne dozvole ili možda pasoša?!

” Ukoliko građanin izgubi neki lični dokument i ima potrebu za izdavanjem novog, potrebno je da se obrati Ministarstvu unutrašnjih poslova putem imejla: upravazaupravneposlove@mup.gov.rs, nakon čega će dobiti informaciju kada se može javiti u nadležnu policijsku stanicu, radi podnošenja zahteva za izdavanje ličnih dokumenta”, rečeno nam je u MUP-u Srbije.

” Takođe, osoba koja je izgubila ličnu kartu, može da koristi i pasoš kao dokument za identifikaciju tokom vanrednog stanja”, dodaju u srpskoj policiji.

To znači da svi oni, koji izgube jedan dokument mogu koristit drugi, a u slučaju da nemaju ni jedan onda sledi obraćanje preko imejla i zakazivanje izrade novog dokumenta.

U MUP-u Srbije još jednom podsećaju građane da tokom vanrednog stanja važe svi dokumenti, kojima je u međuvremenu istekao rok važenja i da nije potrebno podnosti nove zahteve dok traje vanredno stanje za zamenu istih.

“U skladi sa Zaključkom Vlade Republike Srbije u svim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova obustavljen je rad šaltera, kako ne bi došlo do neposrednog kontakta zaposlenih i građana”, dodaju oni.

S druge strane u inostranstvu je ostao i dalje veliki broj naših građana, a koji se vraćaju i dalje u Srbiju.

Ministarstvo spoljnih poslova pre više od mesec dana na pitanje Nove.rs šta se dešava sa građanima, kojima je istekao pasoš, ili je došlo do gubitka putne isprave u uslovima pandemije koronavirusa, odgovorili su:

” U vezi sa pitanjem o isteklim putnim ispravama, sva diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije nastavljaju da pružaju konzularne usluge našim građanima, a pogotovo u hitnim slučajevima, te građani mogu da se obrate svakom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu sa zahtevom za izdavanje nove putne isprave ili putnog lista radi povratka u zemlju.  U pogledu mogućnosti ulaska u Republiku Srbiju državljanima Republike Srbije kojima je istekla važnost dokumenata, molimo da se obratite Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje je nadležno za pitanje režima ulaska u Republiku Srbiju”.

Da bi građani izbegli sve muke suočavanja sa birokratijom u vreme vanrednog stanja, jedini ispravni savet bio bi “čuvajte svoja dokumenta”.

Imejl adresa na koju možete poslati zahtev za nova dokumenta upravazaupravneposlove@mup.gov.rs

Izvor: Nova.rs