Након завршетка ванредног стања, Национална служба за запошљавање прилагодила је свој рад новонасталим околностима, како би на што ефикаснији начин изашла у сусрет корисницима услуга.

Лица која траже запослење,од понедељка 11. маја 2020. године,могу електронским путем да:

  • Изврше прву пријаву на евиденцију;
  • Поднесу захтев за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености;
  • Поднесу захтев за издавање уверења из евиденције о незапослености;
  • Заврше обуку „Пут до успешног предузетника“.

Послодавци имају могућност да електронским путем:

  • Доставе пријаве потребе за запошљавањем;
  • Поднесу захтеве за учешће у програмима активне политике запошљавања;
  • Поднесу захтев за издавање мишљења на Програм решавања вишка запослених;
  • Поднесу захтев за издавање дозволе за рад странца.

Сви тражиоци запослења којима је заказано редовно јављање у законски предвиђеним роковима биће обавештени од стране запослених у надлежним филијалама НСЗ  о наредном заказаном термину за јављање, електронским путем или путем телефона.

Непосредан пријем клијената, обављаће се искључиво у ситуацијама када не постоји могућност подношења захтева електронским путем и у областима рада где је непосредна комуникација неопходна, и то уз обавезну примену и поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

Информације о раду Националне службе за запошљавање доступне су на сајту nsz.gov.rs.