Жене из Србије ће ићи на обуке за руковање оружјем и војном опремом, али само ако се добровољно пријаве.

Ilustracija/Pixabay

На обуке које за потребе одбране земље организује Министарство одбране, учествоваће жене војни обвезници, али само ако се добровољно пријаве, предвиђено је најновијим изменана уредбе о начину обучавања и категоријама грађана које за потребе одбране земље обучава Министарство одбране.

Влада Србије донела је 2019. уредбу којом се уређује начин обучавања грађана и категорије грађана које ће за потребе одбране земље обучавати Министарство одбране.

Прва категорија грађана које обучава Министарство одбране су лица у резервном саставу која нису одслужила војни рок, што значи грађани који су са навршених 30 година живота решењима надлежних територијалних органа Министарства одбране преведени у резервни састав.

Друга категорија су лица у резервном саставу која су одслужила војни рок са оружјем, а немају распоред у јединицама Војске Србије, цивилној заштити и другим снагама одбране. Последњу категорију чине жене војни обвезници.

Како се наводи у одлуци, теоријска настава обухвата садржаје као што су основне одредбе међународног хуманитарног права и Правила употребе Војске Србије.

Такође обухватају „развијање и неговање безбедносне културе, војничке традиције и моралних норми, као значајних компонената укупних припрема за одбрану и спровођење одбране земље“.

Практична настава изводиће се вежбањем стројевих радњи, руковања, употебе и одржавање наоружања и војне опреме и тактичких радњи за успешно самостално и групно вођење борбе.

Извор:новаекономија