Poreska uprava objavila je Tehnički vodič sa uslovima i karakteristikama elemenata elektronskog fiskalnog uređaja radi odobravanja za upotrebu u sistemu e-fiskalizacije, koji će od 1. jula krenuti sa primenom.

Ilustracija/Pixabay

 

Vodič sadrži definicije pojmova, odeljak o elektronskim fiskalnim uređajima (EFU) sa pododeljcima o bezbednosnom elementu, procesoru fiskalnih računa i elektronskom sistemu za izdavanje računa, kao i deo o fiskalnim računa u kojem je detaljno opisana procedura kreiranja računa, njegov sadržaj, i vrste fiskalnih računa koji će biti u opticaju.

Novi model fiskalizacije u Srbiji počinje sa primenom 1. januara 2022. godine, a njegova implementacija biće potpuno besplatna za privredu, jer će teret fisklalizacije snositi država sa 3 milijarde dinara koje su izdvojene budžetom za ovu godinu, najavilo je ranije Ministarstvo finansija.

Od 1. januara naredne godine, svi subjekti u javnom sektoru imaće obavezu da primaju, čuvaju i izdaju elektronske fakture, a postepeno će se ta obaveza uvoditi i za privatni sektor za koji će elektronsko fakturisanje biti obavezno od 1. januara 2023. godine.

Izvor: ekapija