Roditelji ili drugi zakonski zastupnici koji su građani Republike Srbije, pokretanjem usluge eZakazivanje na Portalu eUprava imaju mogućnost da elektronskim putem zakažu termin za upis i testiranje deteta u prvi razred osnovne škole kojoj teritorijalno pripadaju.

Foto: Pixabay

Raspoloživi termini za testiranje su u periodu od 1. aprila do 31. maja. Odlaskom u osnovnu školu u zakazanom terminu, roditelji završavaju sve aktivnosti vezane za upis, bez potrebe da sa sobom donose bilo koji papirni dokument. Naime, još od 2020. godine, četiri neophodna dokumenta za upis (izvod iz matične knjige rođenih, prijava prebivališta, uverenje o pohađanju predškolskog programa i dokaz o obavljenom lekarskom pregledu deteta) škola pribavlja elektronski, po službenoj dužnosti. Jedino ukoliko je lekarski pregled obavljen kod privatnog lekara ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi, potrebno je lično doneti lekarsko uverenje.

Termin za upis i testiranje deteta u osnovnoj školi, sem preko Portala eUprava, može da se zakaže i u direktnom kontaktu sa školom, putem telefona ili imejla.

Detaljno uputstvo usluge eZakazivanje termina za upis u osnovnu školu, možete pogledati ovde.