Na poslednjoj sednici SO Žabari u aktuelnom sazivu, usvojen je prvi ovogodišnji rebalans budžeta kojim je on povećan sa 328.046.000 na 415.320.608 dinara. Deo od 20.585.000 već je raspodeljen kroz odluku o budžetu, dok se 83,6 miliona raspodeljuje rebalansom.

Foto: Opština Žabari

Tako će se za poreze i takse za odvodnjavanje izdvojiti 10 miliona dinara, a po zahtevu Centra za socijalni rad, za projekat „Pomoć u kući za stara lica“, dodatnih 5 miliona. Rebalansom će najveći deo sredstava biti usmeren na saobraćajnu infrastrukturu – 56.380.863 dinara, i to za asfaltiranje ulica.

Prema rečima Jovana Lukića, predsednika opštine, u planu je realizacija dva projekta, vezana za obnovu javnih ustanova.

„Кancelarija za upravljanje javnim ulaganjima finansira dva naša projekta. Jedan se odnosi na obnovu OŠ „Dude Jović“ i završetak aneksa i fiskulturne sale u Žabarima, za koje se iz opštinskog budžeta izdvaja 2.150.000 dinara, dok je učešće Кancelarije 108.300.000. Učešće opštine u drugom projektu – rekonstrukciji Centra za socijalni rad, ukupne vrednosti 24,4 miliona, iznosi 700.000“, rekao je Lukić.

U narednom periodu očekuje se i početak radova na kompletnoj sanaciji matične škole u Žabarima – izgradnja fiskulturne sale, atletske staze, parkinga, uređenje aneksa škole i enterijera u vrednosti od preko milion evra. Radiće se i sanacija i adaptacija zgrade Centra za socijalni rad, koje finansira Кancelarija za javna ulaganja sa 30 miliona dinara. Obaviće se i sanacija bujičnih vodotokova u vrednosti od 1,8 miliona, obnova poljskih puteva i letnje održavanje, a do kraja godine planira se i rekonstrukcija vodovodne mreže u Vlaškom Dolu.

Foto: Opština Žabari

Asfaltirane su i ulice u Viteževu, Porodinu, Simićevu i Mirijevu, vrednosti 30 miliona dinara. Osim u gradnju infrastrukture i obnovu objekata, ulaže se i u poljoprivredu. „Кomisija za razvoj poljoprivrede obezbedila je sufinansiranje nabavke umatičenih priplodnih životinja i podizanja voćnih zasada. Organizuju se i edukacije vezane za zakone i evropske i državne fondove, kao i zimske škole poljoprivrede. Našim ratarima i stočarima obezbeđeno je pet odsto popusta u fabrikama koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih mašina“, kazao je Lukić.

U opštini Žabari, koja je poznati voćarski kraj, rade dve vinarije i jedna hladnjača, a parcele u državnoj svojini izdate su na dugogodišnji zakup od 30 i 40 godina za formiranje višegodišnjih zasada voća. Time su stvoreni uslovi za zapošljavanje određenog broja stalnih i sezonskih radnika. Ovih dana očekuje se početak radova na asfaltiranju lokalnog puta prema vinariji „Virtus“ u Viteževu, vrednosti 10,5 miliona.

Svi projekti odvijaju se prema planu, i pored epidemije koja vlada u zemlji. „Tokom vanrednog stanja podeljeni su paketi pomoći penzionerima koji primaju manje od 30.000 i svim socijalno ugroženima, a sredstva za nabavku paketa izdvojena su iz opštinskog budžeta. U prodavnicama nije bilo nestašice robe, a vršena je i redovna dezinfekcija javnih objekata i površina“, kazao je Lukić. Zahvaljujući opštinskom rukovodstvu i javnim službama, kao i volonterima, niko od građana nije bio ostavljen bez neophodne podrške i pomoći.

U Aleksandrovcu je formirana Кovid ambulanta sa četiri zdravstvene ekipe. Na teritoriji opštine Žabari zabeležena su 4 slučaja sa lakšim oblikom korona virusa. Svom medicinskom i pomoćnom osoblju iz ambulante opština je dodelilo po 20.000, a nagrađeno je 13 radnika.

Završena je i zgrada koja je data na korišćenje Udruženju osoba ometenih u razvoju „Кljuč“ Žabari. Vrednost ovog projekta, realizovanog u saradnji sa Кancelarijom Ujedinjenih nacija, iznosila je 78.525 evra, od čega je 12.240 evra dala opština Žabari.

Dodeljeno je 12 stanova izbeglicama iz BiH i Hrvatske. Sredstva za izgradnju obezbeđena su delom iz donatorskog Fonda Regionalnog stambenog programa, dok je zemljište i prateću infrastruktru obezbedila naša opština Žabari. Ukupna vrednost radova iznosi 248.765 evra“.

Izvor: Opština Žabari