Ministarstvo privrede raspisalo je javni pozi za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za žene preduzetnice i mlade u 2022. godini.

Foto: Pixabay

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj.
Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa iznose 100 miliona dinara.
Preostali iznos investicionog ulaganja privrednih subjekata finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj, navedeno je u javnom pozivu.
pravo da se prijave na javni poziv imaju preduzetnici i mikro i mala privredna društva koja su registrovana u APR-u od 2017. do 2022. (ulljučujući 2022.), zatim, čiji je osnivač i zakonski zastupnik žena, odnosno lice starosti do 35 godina.
Privredni subjekti imaju pravo na finansijsku podršku u iznosu do 35% vrednosti ulaganja, odnosno 45% za one u lokalnim samoupravama četvrte grupe razvijenosti.
preostali iznos ulaganja biće finansiran iz kredita Fonda sa rokom otplate do pet godina, grejs periodom do jedne godine i kamatnom stopom od 1% uz garanciju banke ili 2% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja, uz primenu valutne klauzule.
Iznos odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000 dinara ni veći od šest miliona dinara.
Ulaganja koja se mogu finansirati obuhvataju kupovinu opreme, dostavnih vozila, tekuće održavanje poslovnog i proizvodnog prostora i operativne troškove.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra.